SOMATAC UV

SOMATAC UV
image of SOMATAC UV

SOMATAC UV series เป็นฟิล์มยึดติดสำหรับกระบวนการที่เคลือบ (coat) สารยึดติดชนิดบ่มด้วย UV
SOMATAC UV series มีหลายหลายชนิด เช่น มีความหนาของวัสดุรองหนุน, ฟิล์มลอก แตกต่างกัน


ลักษณะพิเศษเฉพาะ

  1. ในระหว่างกระบวนการ ยึดติดได้อย่างแน่นหนา
  2. หลังจากการอาบรังสี UV การยึดติดจะหายไป สามารถเอาออกได้ง่าย
  3. ไม่มีกาวหลงเหลืออยู่

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและคุณสมบัติ

รหัสสินค้า 125UVーX 125UV-C
Tประเภทฟิล์มวัสดุรองหนุนและความหนา (μm) PET 125 PET 125
ความหนาชั้นเคลือบที่ยึดติด (μm) 17 12
ประเภทฟิล์มลอกและความหนา (μm) Paper separator78 ฟิล์ม OPP40
ค่า Ball Tack (X/32) <4 <4
แรงดึงลอก
(N/25mm)
ที่มีต่อ
ฟิล์ม PI
เวลาเริ่มต้น 6 6
หลังจากการอาบรังสี UV* ≤0.15 ≤0.15

*ปริมาณรังสี UV ที่กระทบต่อหน่วยพื้นที่: 600mJ/cm2
ค่าทั้งหมดเป็นค่าตัวอย่าง

สำหรับคุณภาพของวัสดุและความหนา การรวมเข้ากันของวัสดุรองหนุนและฟิล์มลอกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอได้โปรดปรึกษากับเรา

 

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884