SOMABRIGHT

SOMABRIGHT
image of SOMABRIGHT

SOMABRIGHT เป็นฟิล์มเรืองแสงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ใช้สารที่มีปัญหากับสิ่งแวดล้อม เช่น vinyl chloride, สารกัมมันตรังสี


ลักษณะพิเศษเฉพาะ

  1. เนื่องจากมีสารเรืองแสงบรรจุอยู่มาก แม้ว่าจะ finishing ความหนาให้บางลง ก็ยังคงมีความสว่างอยู่สูง
  2. สามารถทำให้มีการทำหน้าที่หลากลหลาย เช่น การยึดติด ตามความต้องการ
  3. เนื่องจากสารเรืองแสงผ่านกระบวนทำให้ทนน้ำ จึงสามารถใช้ได้ในน้ำ
  4. สามารถทำกระบวนการบนชั้นพื้นผิว เช่น ink-jet image-receiving layer

แผนภาพโครงสร้าง

Composition

ตัวอย่างการเปล่งแสง

Example

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884