CURECIDE

CURECIDE
image of CURECIDE

Curecide เป็นสารเคมีที่รวมความสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเข้ากับความสามารถในการยับยั้งเชื้อเข้าด้วยกัน เมื่อเปรียบเทียบกับ Slime-control agents ที่เป็นสารอินทรีย์ธรรมดาทั่วไป จะออกฤทธิ์ได้แรงกว่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีผลดีกับการทำกระดาษให้เป็นกลาง (neutral papermaking) และดีเยี่ยมในแง่ของความปลอดภัยและต้นทุน


ข้อมูลทั่วไปของระบบ Curecide

ระบบ Curecide คือ・・・

ระบบ Curecide มีทั้งความสามารถในการฆ่าเชื้ออย่างแรงและมีความสามารถในการยับยั้งเชื้ออย่างดีเยี่ยม

image of CURECIDE

ฤทธิ์ทางเคมีของ Curecide

Curecide ทำปฏิกิริยากับ Sodium Hypochlorite …
สารที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่าง Curecide กับ Sodium Hypochlorite จะแสดงฤทธิ์ฆ่าเชื้ออย่างแรง
สารที่ได้ในระหว่างการทำปฏิกิริยาของ Curecide กับ Sodium Hypochlorite จะมีผลฆ่าเชื้อช้าๆอย่างต่อเนื่อง และมีผลยับยั้งเชื้อ

image of CURECIDE

ระบบของ Curecide

Curecide + NaClO ⇒ เติมลงไปในเครื่องจักร
เนื่องจาก Curecide ทำปฏิกิริยาทันทีกับ Sodium Hypochlorite จึงสามารถเติมในเวลาเดียวกับที่ทำการผสม
จะเจือจาง Sodium Hypochlorite ประมาณ 100 เท่า ในน้ำ แล้วจึงใช้

ข้อดีของ Curecide

ความปลอดภัย …
Curecide มีผลฆ่าเชื้อ, ผลยับยั้งเชื้อต่อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย, เชื้อรา ในขอบเขตที่กว้าง
ยากที่จะได้รับผลกระทบจาก reducing agent เมื่อเปรียบเทียบกับสารฆ่าเชื้อชนิดอนินทรีย์

การวิเคราะห์รอยเปื้อนและการควบคุมเครื่องจักร

วิเคราะห์รอยด่าง จุดเสียหาย รอยเปื้อน …
บริษัทเราเสนอวิธีการระบุชี้สาเหตุและการแก้ไข โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น SEM-EDX, GC-MS, FT-IR, 13C-NMR
บริษัทเราตัดสินใจว่ามีต้นเหตุจากจุลินทรีย์หรือไม่โดยการวิเคราะห์ DNA
บริษัทเราระบุชี้เชื้อที่สร้าง slime ด้วยวิธี in vitro slime formation และทำกาควบคุมจุลินทรีย์อย่างเลือกเฟ้น

การควบคุมเครื่องจักร…

บริษัทเราควบคุมความเข้มข้นของ chlorine ที่ตกค้าง ตรวจสอบการกัดกร่อนของเครื่องจักร ผลของ Curecide

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและลักษณะพิเศษเฉพาะ

  Sodium Hypochlorite CURECIDE - 100 CURECIDE - 200 CURECIDE - 300
ผลฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Fair Fair Good Excellent
ผลฆ่าเชื้อรา Fair Excellent Good Good
ผลยับยั้งเชื้อ NG Good Good Good
ความคงทนของฤทธิ์ NG Good Good Good

ข้อระวังในการจับใช้

  • เมื่อจับใช้ โปรดสวมอุปกรณ์ป้องกัน และทำงานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
  • กรณีสารเคมีเข้าตา ให้รีบชะล้างด้วยน้ำจำนวนมากทันที และโปรดปรึกษาแพทย์
  • กรณีสารเคมีสัมผัสผิวหนัง โปรดล้างออกด้วยสบู่
  • กรณีกลืนสารเคมีลงไป โปรดปรึกษาแพทย์ทันที
  • ก่อนที่จะใช้ โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) อยู่เสมอ

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884