SIGN JETRAS

SIGN JETRAS
image of SIGN JETRAS

ink-jet media สำหรับ graphic ที่ได้เลือกวัตถุดิบ ชนิด ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้


Ink-jet media สำหรับ graphic

SIGN JETRAS Super Gloss F100

 • มีความแวววาวสูง เหมาะสมที่สุดกับการใช้กับโปสเตอร์คุณภาพระดับสูง
 • ฟิล์ม PET สีขาวชนิดแห้งเร็วใช้ร่วมกับสารสี (dyestuff) และ pigment ink
 • เหมาะที่สุดสำหรับการแข่งขันออกแบบ, โปสเตอร์ร้านอาหาร, โปสเตอร์วงการอุตสาหกรรมสวนสนุก
วัสดุรองหนุน ความหนา Core หน่วย มาตรฐาน
ฟิล์ม PET 100μ 2 นิ้ว 1 ม้วน 610mm×20m
914mm×20m
1,067mm×20m
1,118mm×20m
1,270mm×20m

SIGN JETRAS Backlight F100

 • การส่องผ่านของภาพและความเข้มการสะท้อนแสงสูง ทำให้เกิดสีอย่างเห็นได้ชัดด้วยการติด backlight
 • การดูดซึมของ ink ดี, มีคุณสมบัติการทำให้แห้งดี
 • ฟิล์มสีขาวน้ำนมชนิดแห้งเร็วใช้ร่วมกับสารสี (dyestuff) และ pigment ink

(Front-surface display)

วัสดุรองหนุน ความหนา Core หน่วย มาตรฐาน
ฟิล์ม PET 100μ 2 นิ้ว 1 ม้วน 914mm×30m
1,118mm×30m
1,270mm×30m

SIGN JETRAS Backlight F188

 • SignJetras เป็น Backlight F100 ชนิดหนา
 • ความหนาเท่ากับ silver halide color Backlight

(Front-surface display)

วัสดุรองหนุน ความหนา Core หน่วย มาตรฐาน
ฟิล์ม PET 188μ 2 นิ้ว 1 ม้วน 1,270mm×20m

SIGN JETRAS RSC-M

 • ฟิล์ม Backlight ที่ใช้ได้กับ low-solvent ink, solvent ink
 • ใช้ฟิล์ม PET และมีเสถียรภาพเชิงมิติ (การคงขนาด) ดีมาก
 • การดูดซึมของ ink ดี, มีคุณสมบัติการทำให้แห้งดี

(Front-surface display)

วัสดุรองหนุน ความหนา Core หน่วย มาตรฐาน
ฟิล์ม PET 100μ 3 นิ้ว 1 ม้วน 1,270mm×20m

JETRAS CLEAR JC-K400

 • ฟิล์มใสที่มีระดับความโปร่งใสสูง เหมาะกับการใช้ในงาน overlay, graphic
  *เนื่องจากเป็นฟิล์มโปร่งใส แนะนำให้ใช้กระดาษแทรก เมื่อส่วนหนึ่งของ plotter ไม่ถูกตรวจจับ
วัสดุรองหนุน ความหนา Core หน่วย มาตรฐาน
ฟิล์ม PET 100μ 2 นิ้ว 1 ม้วน 594mm×40m
610mm×40m
841mm×40m
914mm×40m
Box A1 บรรจุ 50 แผ่น
A1 บรรจุ 50 แผ่น

JETRAS Paper JG-Q   140g / m2

 • กระดาษเคลือบผิวด้านแห้งเร็ว ให้ภาพที่ได้ชัดเจน
วัสดุรองหนุน Core หน่วย มาตรฐาน
กระดาษเคลือบ 2 นิ้ว 1 ม้วน 914mm×30m

JETRAS Paper JG-P   90g / m2

 • ให้ภาพ high contrast
 • ชนิดผิวด้านสามารถเขียนด้วยดินสอ
วัสดุรองหนุน Core หน่วย มาตรฐาน
Coated paper 2 นิ้ว 2 ม้วน/กล่อง 610mm×50m
914mm×50m

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884