SOMAREX

SOMAREX
image of SOMAREX

SSomarex เป็นสารเคมีที่เพิ่มลงไปในสี coat เพื่อช่วยปรับปรุงการดำเนินการ coating ให้ดีขึ้น และเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษเคลือบผิว (coated paper) โดยการปรับปรุงให้การกักเก็บน้ำและคุณสมบัติหยุ่นหนืด (viscoelasticity) ดีขึ้น
เนื่องจากเป็น aqueous emulsion ความสามารถในการทำงานจึงดีมาก บริษัทเรามีสินค้าที่ตอบสนองกับการแก้ไขปัญหาหลากหลายชนิด


เพิ่มพลังกักเก็บน้ำ Improvement of Water Retention

ควบคุมการย้ายที่ (migration) ของ binder (สารยึด)

แก้ไขปัญหาในเรื่องการพิมพ์ เป็นต้น ที่เนื่องมาจากการย้ายที่ (migration) ของ binder (สารยึด)
ทำให้ calendaring stain หมดไป

Control of Binder Migration

ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพ (ความแวววาวและความเรียบ) ของกระดาษเคลือบผิว (coated paper) เพิ่มขึ้น
ทำให้การเป็นรอยพิมพ์ของ gravure เพิ่มขึ้น

Improvement of Bulkiness of Coated Layers

ควบคุมความมากเกินของการเสียน้ำไปยังกระดาษฐาน (base paper)

ทำให้ลดการแยกของกระดาษเป็นชิ้นๆเมื่อทำการ coat
ทำให้ลดริ้วรอยหรือรอยขีดข่วน

ควบคุมความหนืด

การทำหน้าที่แทน CMC

ให้ผลเท่ากัน ด้วยปริมาณการเติมที่น้อย
สามารถเติมลงไปได้ตรงๆ ไม่จำเป็นต้องทำให้ละลาย

ความเสถียรของปริมาณการ coat บนกระดานขาว (white board)

สามารถปรับความหนืดได้ตามต้องการ และ coating profile มีความเสถียร

ปรับปรุงคุณสมบัติหยุ่นหนืด (viscoelasticity) ให้ดีขึ้น Improvement of Rheology

ควบคุม bleeding

ปรับปรุงคุณสมบัติหยุ่นหนืด (viscoelasticity) ของสี coat ให้ดีขึ้น และควบคุมการเกิด bleeding

Control of Bleeding

อิทธิพลของคุณสมบัติหยุ่นหนืด (viscoelasticity) เฟสน้ำ Influence of Water Rheology

เหนี่ยวรั้งการแทรกซึมของสี coat เฟสน้ำไปที่กระดาษฐาน (base paper) ปรับปรุงการดำเนินการ coating ให้ดีขึ้น
รักษาชั้น coat ใต้ blade ให้อยู่ในสภาพเปียก

Influence of Water Rheology

วิธีใช้

 • ทำให้สารออกฤทธิ์เป็น 0.05 - 0.3 ส่วนของสารสี ในแง่ของปริมาณของแข็ง
 • เติมสารออกฤทธิ์ในเวลาท้ายสุดของกระบวนการผลิตสี coat พร้อมกับกวนไปด้วย และทำให้กระจายอย่างสม่ำเสมอ
 • แสดงผลด้วย Alkali เช่น NH4OH, NaOH
 • เนื่องจากแสดงผลในสภาพที่เป็นด่าง ให้ปรับ pH ท้ายสุดเป็นตั้งแต่ 8.5 ขึ้นไป
 • สามารถเพิ่มการกักเก็บน้ำด้วยการเติมในขั้นตอนระหว่างการผลิตสี ขึ้นกับสูตรผสม

* สำหรับวิธีใช้นอกเหนือจากที่เขียนไว้ข้างบน ขอได้โปรดปรึกษาเรา.

ข้อระวังในการจับใช้

 • เมื่อจับใช้ โปรดสวมอุปกรณ์ป้องกัน และทำงานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
 • เนื่องจากทำให้เยือกแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0℃ จึงขอให้ระวังในการเก็บรักษา
 • กรณีสารเคมีเข้าตา ให้รีบชะล้างด้วยน้ำจำนวนมากทันที และโปรดปรึกษาแพทย์
 • กรณีสารเคมีสัมผัสผิวหนัง โปรดล้างออกด้วยสบู่
 • กรณีกลืนสารเคมีลงไป โปรดปรึกษาแพทย์ทันที
 • กรณีสารเคมีรั่วไหล โปรดทำให้จับตัวเป็นก้อนด้วยเกลือ (เช่น aluminum sulfate, sodium chloride) แล้วเผาให้เป็นเถ้าถ่าน
 • ก่อนที่จะใช้ โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) อยู่เสมอ

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและลักษณะพิเศษเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ ชนิด
SOMAREX270K ชนิดดูดซับและรวมตัว รักษาความหนืดชนิด B (B-type viscosity) ให้อยู่ในระดับต่ำพร้อมกับสร้างพลังกักเก็บน้ำสูง
SOMAREX300 ชนิดลอย ยับยั้งความยืดหยุ่นของสี (color elasticity) ให้พลังกักเก็บน้ำ
SOMAREX320 ชนิดรวมตัว ให้การรวมตัวที่แข็งแรง มีพลังความหนืดเพิ่มขึ้นสูง
SOMAREX530 ชนิด Non-alkali Increased viscosity มีความหนืดชนิด B (B-type viscosity) ต่ำ และความหนืด HS สูง

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884