JETRAS

SIGN JETRAS
image of JETRAS

iInk-jet media สำหรับ CAD เพื่อทำให้สมรรถภาพของ ink-jet plotter สูงสุด


Ink-jet media สำหรับ CAD

JETRAS JP-D200, JP-D300

 • ทำให้ ink แห้งเร็ว สามารถแสดงลายเส้นของรูปได้คมชัด ไม่มีรอยด่างพร้อยหรือลายเส้นของรูปที่หนา
 • เหมาะกับ output ที่มีความแม่นยำสูง เช่น survey drawing รวมถึงแผนภาพ PCB wiring, แผนภาพการออกแบบ
 • แม้จะเป็นส่วนหัว, ink ก็ติดแน่นได้สม่ำเสมอ มีความโปร่งใสดี เป็นฟิล์มชนิดด้าน (matte film) ที่เหมาะกับงาน copy ด้วย
 • สำหรับการพิมพ์สีที่ใช้งานได้จะเป็นการพิมพ์ด้านเดียว
ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา วัสดุรองหนุน Core หน่วย มาตรฐาน
JP-D200 50μ ฟิล์ม PET
(ผิวด้านสองด้าน)
2 นิ้ว 1 ม้วน 594 mm × 40 m
610 mm × 40 m
841 mm × 40 m
JP-D300 75μ 914 mm × 40 m
1 ชุด A1 บรรจุ 100 แผ่น
A2 บรรจุ 100 แผ่น

JETRAS JP-T300, JP-T300S

 • ทำให้ ink แห้งเร็ว สามารถแสดงลายเส้นของรูปได้คมชัด ไม่มีรอยด่างพร้อยหรือลายเส้นของรูปที่หนา
 • เหมาะสมที่สุดกับชนิดผิวด้านที่โปร่งใสมาก, การเช็คแผนภาพโดยวางซ้อนกัน เป็นต้น
 • สำหรับการพิมพ์สีที่ใช้งานได้จะเป็นการพิมพ์ด้านเดียว
ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา วัสดุรองหนุน Core หน่วย มาตรฐาน
JP-T300 75μ ฟิล์ม PET
(ผิวด้านด้านเดียว)
2 นิ้ว 1 ม้วน 594 mm × 40 m
610 mm × 40 m
841 mm × 40 m
JP-T300S 75μ ฟิล์ม PET
(ผิวด้านด้านเดียว)
914 mm × 40 m
1 ชุด A1 บรรจุ 100 แผ่น
A2 บรรจุ 100 แผ่น

JETRAS JP-D200S, JP-D300S, JP-D400S and JP-D500S

 • ทำให้ ink แห้งเร็ว สามารถแสดงลายเส้นของรูปได้คมชัด ไม่มีรอยด่างพร้อยหรือลายเส้นของรูปที่หนา
 • เหมาะกับ output ที่มีรายละเอียด เช่น survey drawing รวมถึงแผนภาพ PCB wiring, แผนภาพการออกแบบ
 • แม้จะเป็นส่วนหัว, ink ก็ติดแน่นได้สม่ำเสมอ มีความโปร่งใสดี เป็นฟิล์มชนิดด้าน (matte film) ที่เหมาะกับงาน copy ด้วย
 • สำหรับการพิมพ์สีที่ใช้งานได้จะเป็นการพิมพ์ด้านเดียว
ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา วัสดุรองหนุน Core หน่วย มาตรฐาน
JP-D200S

JP-D300S

JP-D400S
50μ

75μ

100μ
ฟิล์ม PET
(ผิวด้านด้านเดียว)
2 นิ้ว 1 ม้วน 594 mm × 40 m
610 mm × 40 m
841 mm × 40 m
914 mm × 40 m
1 ชุด A1 บรรจุ 100 แผ่น
A2 บรรจุ 100 แผ่น
ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา วัสดุรองหนุน Core หน่วย มาตรฐาน
JP-D500S 125μ ฟิล์ม PET
(ผิวด้านด้านเดียว)
2 นิ้ว 1 ม้วน 594 mm × 30 m
610 mm × 30 m
841 mm × 30 m
914 mm × 30 m
1 ชุด A1 บรรจุ 100 แผ่น
A2 บรรจุ 100 แผ่น

JETRAS Paper JO-E    64 g / m2

 • เป็นกระดาษรีไซเคิลสำหรับ monochrome
 • สามารถเขียนด้วยดินสอ
วัสดุรองหนุน Core หน่วย มาตรฐาน
กระดาษรีไซเคิล 2 นิ้ว 2 ม้วน/กล่อง 594mm×50m
610mm×50m
841mm×50m
914mm×50m

JETRAS Paper JO-M    76 g / m2

 • เป็นกระดาษทั่วไปสำหรับ monochrome
 • สามารถเขียนด้วยดินสอ
วัสดุรองหนุน Core หน่วย มาตรฐาน
กระดาษทั่วไป 2 นิ้ว 2 ม้วน/กล่อง 594mm×50m
841mm×50m
914mm×50m

JETRAS Paper JO-K    81 g / m2

 • เป็นกระดาษรีไซเคิลสำหรับ color
 • สามารถเขียนด้วยดินสอ
วัสดุรองหนุน Core หน่วย มาตรฐาน
กระดาษรีไซเคิล 2 นิ้ว 2 ม้วน/กล่อง 594mm×50m
841mm×50m
914mm×50m

JETRAS Paper JO-C    81 g / m2

 • แสดงภาพ high contrast
 • กระดาษเคลือบสีสำหรับการส่งสินค้า
วัสดุรองหนุน Core หน่วย มาตรฐาน
กระดาษเคลือบ 2 นิ้ว 2 ม้วน/กล่อง 594mm×50m
841mm×50m
914mm×50m

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884