NOVAMASK

NOVAMASK
image of NOVAMASK

NOVAMASK เป็นฟิล์มปิดคลุมผิวหน้าสำหรับการชุบ และกระบวนการ etching มีคุณสมบัติในการยึดติด และลอกออกดี


ลักษณะพิเศษเฉพาะ

  1. ใช้วัสดุรองหนุนชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติดีในการคลุมไปตามผิวหน้าที่ไม่สม่ำเสมอ เช่น ผิวด้านวงจร PCB, ไม่มีการแทรกซึมเข้าไปของน้ำยา (B25-02)
  2. การเปลี่ยนแปลงพลังยึดติดหลังจากการผนึกแนบมีน้อย การลอกออกจึงทำได้ง่ายและไม่มีกาวเหลืออยู่
  3. เป็นฟิล์มปิดคลุมผิวหน้าที่มีรอยเปื้อนน้อยมากบนผิวที่ต้องการยึดติด
  4. นอกจากนี้ยังมีชนิด substrate backup สำหรับเมื่อทำกระบวนการทางเคมีของน้ำยา เช่น การชุบ (E125-03)

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและคุณสมบัติ

รหัสสินค้า B25-02 B25-02(15) E125-03
ประเภทฟิล์มวัสดุรองหนุนและ
ความหนา (μm)
ฟิล์มชนิดพิเศษ
25
ฟิล์มชนิดพิเศษ
25
PET
125
ความหนาชั้นเคลือบที่ยึดติด (μm) 10 15 20
ประเภทฟิล์มลอกและ
ความหนา (μm)
Paper separator
128
Paper separator
128
Paper separator
128
แรงดึงลอก*
(N/25mm)
ที่มีต่อฟิล์ม PI
23°C 0.6 0.5 0.7
60°C 0.7 0.7 0.7
80°C / 30 นาที
หลังให้ความร้อน
0.7 0.6 0.8
กาวเหลืออยู่ บนฟิล์ม PI ไม่มีกาวเหลืออยู่ ไม่มีกาวเหลืออยู่ ไม่มีกาวเหลืออยู่

* : การยึดเกาะ : เคลือบโดยใช้ความร้อน

ค่าทั้งหมดเป็นค่าตัวอย่าง

สำหรับคุณภาพของวัสดุและความหนา การรวมเข้ากันของวัสดุรองหนุนและฟิล์มลอกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอได้โปรดปรึกษากับเรา

 

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884