ELMAR

ELMAR
image of ELMER

ELMAR เป็นฟิล์ม PPC ที่มีคุณสมบัติการติดแน่นของหมึกผงอย่างดีเยี่ยม ทั้งยังมีความเรียบอย่างดีเยี่ยม และมีลักษณะขาวใสคล้ายน้ำนมทำให้สามารถมีเส้นคมสวยของความแตกต่างระหว่างสีดำและสีขาว


ลักษณะพิเศษเฉพาะ

  1. ทั้งสองด้านมีชั้นผิวด้านทางเคมีที่มีความเป็นเลิศในการติดแน่นของหมึกผงและการวาดด้วยดินสอ
  2. มีสินค้าหลากหลายประเภทที่มีความหนาแตกต่างกัน ค่าความเรียบ 300(W) ดีกว่า 200(W)
  3. ไม่มีปัญหาที่มาจากไฟฟ้าสถิตซึ่งเกิดจากกรรมวิธีทางการต้านการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต

ส่วนประกอบ

Composition


ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและคุณสมบัติ

รหัสสินค้า ความหนา (ชั้น PET) หน่วย ขนาด
EK-200(W) 50μm ม้วน 594m/m×100M
ม้วน 841m/m×100M
ม้วน 880m/m×100M
กล่อง A-1((100 แผ่น))
กล่อง A-2((100 แผ่น))
กล่อง A-3((100 แผ่น))
EK-300(W) 75μm ม้วน 594m/m×100M
ม้วน 841m/m×100M
ม้วน 880m/m×100M
กล่อง A-1((100 แผ่น))
กล่อง A-2((100 แผ่น))
กล่อง A-3((100 แผ่น))

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884