SOMACIDE

SOMACIDE
image of SOMACIDE

SOMACIDE คือตัวยาที่ช่วยป้องกันการเน่าเสียไว้ล่วงหน้าโดยการฆ่าเชื้อและควบคุมจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดปัญหาเน่าเสียและทำให้ความสามารถการทำงานตลอดจนคุณภาพลดลง
มีหลายเกรด สามารถเลือกให้เหมาะกับงานที่ใช้


คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สารออกฤทธิ์เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ไม่ใช่โลหะ มีผลป้องกันการเน่าเสียสูง
 2. มีสเปกตรัมต้านเชื้อแบคทีเรียที่กว้างในจุลินทรีย์ทีทำให้เน่าเสีย เช่นแบคทีเรีย เชื้อราและอื่นๆ
 3. ปราศจากสารที่เป็นอันตราย เช่นสารที่ถูกระบุในกฎหมายPRTR กฏหมายความปลอดภัยและสุขภาพ และสารที่ต้องควบคุมในการปล่อยน้ำเสีย
 4. เป็นสารที่ละลายในน้ำจึงง่ายต่อการใช้งาน
 5. ผลการทดสอบ Ames (ทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์จากจุลินทรีย์) เป็นลบ
 6. เป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย (กฎหมายที่เกี่ยวกับอัคคีภัย)

สิ่งที่สามารถป้องกันการเน่าเสีย

 1. น้ำแป้ง starch slurry
 2. สารละลายเม็ดสี pigment slurry
 3. สีเคลือบ coating color
 4. สารละลายเยื่อกระดาษ pulp slurry
 5. สีย้อม dyestuff
 6. น้ำยาง latex
 7. อื่นๆ เคมีภัณฑ์ที่รวมอยู่ภายใน

การบรรจุ

แบบกระป๋องพลาสติก 20kg แบบถัง 200kg แบบcontainer 1000kg

วิธีการใช้

ปริมาณที่เติมโดยประมาณคือ 100 ~ 600ppm / ปริมาณที่ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และชนิดของจุลินทรีย์ เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเมื่อ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

กรณีที่เลือกเกรด SOMACIDE A3600, A3700, A3800, A3900 จะมีการสอบถามเกี่ยวกับงานที่จะนำไปใช้ เงื่อนไขการใช้ ฯลฯ เพื่อนำไปทำการทดลองผล แล้วจึงกำหนดตัวยาที่แนะนำให้ลูกค้า

ข้อควรระวังการใช้งาน

 • การใช้งานตัวยานี้จะต้องสวมถุงมือยาง ต้องระวังไม่ให้ตัวยาซึ่งเป็นของเหลวโดนมือและหน้าและเสื้อผ้า
 • สวมแว่นตาหรือหน้ากากป้องกันขณะใช้งาน ต้องระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นเข้าตา
 • กรณีที่พลาด ทำให้ของเหลวกระเด็นเข้าตาหรือโดนที่มือหรือที่ใบหน้า ให้รีบล้างด้วยน้ำเปล่าทันทีในปริมาณที่มากพอ หากจำเป็นให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการปฐมพยาบาล

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884