SOMATAC TE

SOMATAC TE
image of SOMATAC TE

SOMATAC TE series เป็นฟิล์มยึดติดที่เกิดฟองร้อนชนิดลอกออกโดยการให้ความร้อน
บริษัทเรามี SOMATAC TE series หลายหลายชนิดที่มีอุณหภูมิที่เกิดฟองและอุณหภูมิทนความร้อน, แรงดึงลอก แตกต่างกัน


ลักษณะพิเศษเฉพาะ

  1. ก่อนเกิดฟอง จะมีแรงดึงลอกมาก (เพิ่มความสามารถในการทำงาน)
  2. หลังให้ความร้อน สามารถลอกออกง่าย ไม่มีกาวหลงเหลืออยู่
  3. เนื่องจากชั้นที่เกิดฟองบาง การนำความร้อนจึงเร็ว เวลาของกระบวนการจึงสามารถทำให้สั้นได้
  4. สามารถผนึกแนบได้สองด้าน (ชนิดไม่มีวัสดุรองหนุน)

 

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884