SOMATAC CR

SOMATAC CR
image of SOMATAC CR

SOMATAC CR series เป็นฟิล์มสำหรับการใช้งานในกระบวนการที่จะแสดงการยึดติดด้วยการให้ความร้อน โดยที่ในอุณหภูมิปกติ การยึดติดจะมีน้อยมาก
บริษัทเรามีสินค้าชนิดที่แสดงการยึดติด โดยที่อุณหภูมิ, แรงดึงลอกแตกต่างกันอย่างหลากหลาย


ลักษณะพิเศษเฉพาะ

  1. เมื่อให้ความร้อน จะมีความสามารถในการยึดติด
  2. ที่อุณหภูมิปกติ แรงดึงลอกลดน้อยลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อให้ความร้อน
  3. เนื่องจากแรงดึงลอกน้อยมาก จึงสามารถลดความเค้น (stress) ของการลอกออกที่พื้นผิวที่สารยึดติดติดอยู่
  4. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็น backup ของฟิล์มที่บางมากๆ

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและคุณสมบัติ

รหัสสินค้าe PS-1155CR PS-1422CR PS-1790CR
ประเภทฟิล์มวัสดุรองหนุนและความหนา(μm) PET 25 PET 100 Sandmatte
PET 175
ความหนาชั้นเคลือบที่ยึดติด(μm) 10 30 20
ความหนาของฟิล์มลอก(μm) ฟิล์ม OPP30 ฟิล์ม OPP30 ฟิล์ม OPP30
ลอกที่อุณหภูมิสูงสุด(°C) 60 80 60
แรงดึงลอก
(N/25mm)
ที่มีต่อbr>ฟิล์ม PET

ในกรณี PS-1155CR
เป็นการเช็คค่าของ PI film
23°C 0.07 0.02 0.07
เกิดการติดขัด
40°C 0.26 - -
60°C 1.1 4.5 4.4
70°C - 3.8 -
80°C 0.3 - -
85°C - 2.7 -
100°C 1.11 - -
120°C 0.05 - -

ค่าทั้งหมดเป็นค่าตัวอย่าง

สำหรับคุณภาพของวัสดุและความหนา การรวมเข้ากันของวัสดุรองหนุนและฟิล์มลอกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอได้โปรดปรึกษากับเรา

 

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884