SOMABLACK NR

SOMABLACK NR
image of SOMABLACK NR

ฟิล์ม SOMABLACK เป็นฟิล์มป้องกันแสงและป้องกันการสะท้อนแสงสำหรับทัศนูปกรณ์ (optical instrument)
สำหรับ NR ของชนิดไม่สะท้อนแสงกลับ คุณสมบัติป้องกันการสะท้อนแสงดีเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงนำมาใช้กับวัสดุป้องกันการสะท้อนแสงของส่วนภายในของ optical instrument และชิ้นส่วนภายนอก ทำให้เกิดผลงานดีและได้รับความน่าเชื่อถือเป็นเวลานานหลายปี


Features

  1. เนื่องจากฟิล์ม polyester ที่คลุกเคล้าใน Carbon Black, จึงมีเสถียรภาพเชิงมิติ (การคงขนาด) ดี และมี punching workability ดีด้วย
  2. เนื่องจากกระบวนการ sand mat สองด้าน อัตราการสะท้อนแสงจึงลดลง นอกเหนือจากนี้ เนื่องจาก coating แบบพิเศษจึงทำให้มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าและการลื่นไหล
  3. ชนิด NR ให้ผลการป้องกันการสะท้อนแสงอย่างดีเยี่ยมเทียบเท่ากับการปลูกผม (pile finishing)

ป้องกันการสะท้อนแสง

ชนิดของกระบวนการ Function (การทำหน้าที่) ตัวอย่างการใช้
N ป้องกันการสะท้อนแสง เช่น ป้องกันการสะท้อนแสงของส่วนภายในของเลนส์ ป้องกันการสะท้อนแสงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่+ชิ้นส่วนภายนอก
T ป้องกันการสะท้อนแสง+tack treatment ที่ด้านหลัง

ตารางสรุปชนิด

ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนาทั้งหมด[μm] optical density (ค่าการดูดกลืนแสง)
SOMABLACK-NR N50 84±9 ≧2.4
N100 135±7 ≧3.2
T50 99±9 ≧2.4

For Contact

Siam Somar Co., Ltd.
TEL: (66)2-611-2884