ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

Corporate Outline
การก่อตั้ง
1948/2/1
ผู้ได้รับแต่งตั้งให้กระทำการแทนบริษัท
ประธานบริษัท Futoshi Satoni
เงินทุน
5,115,220,000 เยน
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2012)
การเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ในส่วนกระดานที่สอง
(เดือนตุลาคม ปี 1988)
สำนักงานใหญ่
11-2, Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, Tokyo
Phone: +81-3-3542-2151
โรงงาน Soka
19-1, Inari 5-Chome, Soka-City, Saitama Prefecture
Phone: +81-48-931-1511
สาขา
Osaka, Nagoya, Hitachi

สำนักงานขาย
Tomakomai,Sendai,Fukuoka
บริษัทสาขาในต่างประเทศ
China (Zhuhai City, Guangdong, Shanghai),
Taiwan, Thailand
พันธมิตรหลักทางธุรกิจ
Asahi Kasei Chemicals Corporation, DuPont, DuPont Teijin Advanced Paper, DuPont-Toray Co., Ltd., Toray (in alphabetical order)