รายละเอียดของธุรกิจ

Business Activities

บริษัท SOMAR มี 2 หน้าที่ คือ บริษัททำการค้าและผู้ผลิต

โลกมีความซับซ้อนและมีความหลากหลาย เช่นเดียวกัน ในธุรกิจก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ ปัญหาที่มีของแต่ละบริษัทจึงซับซ้อนและหลากหลาย โชคดีที่บริษัทเราพัฒนาเป็นบริษัทที่ “ทำหน้าที่ทางการค้า” และ “ทำหน้าที่ผู้ผลิต” และดำเนินการในแต่ละการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ระลึกถึงการทำหน้าที่เหล่านี้อยู่เสมอ เพื่อทำให้สามารถทำข้อเสนอที่มีความเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและหลากหลายเช่นนี้ จากนี้ไป เราหวังที่จะทำให้คุณค่าสำหรับการดำรงอยู่ของบริษัทเราสูงขึ้น ในฐานะผู้ให้ความร่วมมือที่ดีในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้พร้อมกันไปกับลูกค้า

SOMAR has two sides; a trading company and a manufacturing company.

เทคโนโลยีพื้นฐานของบริษัท SOMAR การตั้งสูตรส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

พร้อมๆกับการดำรงชีวิตของคนเราที่ดีและมีระดับสูงขึ้น คุณภาพและการทำหน้าที่ที่เป็นที่ต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ ก็เปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีระดับสูงขึ้นและหลากหลายกว่าเดิม นอกเหนือไปจากนี้ เมื่อไม่นานมานี้ การคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของโลก ก็เป็นปัจจัยที่จะขาดเสียมิได้ ด้วยพื้นฐานในเรื่อง molecular design technology ที่เกี่ยวกับการสร้างการทำหน้าที่ของสารเคมีวัตถุดิบที่ได้เรียนรู้มาเป็นเวลาหลายปี นอกจากสิ่งนี้แล้ว เพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องคุณภาพและการทำหน้าที่ที่มีระดับสูงขึ้นและหลากหลายกว่าเดิม บริษัทเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตลาดต้องการ โดยตอบสนองความต้องการเหล่านี้และยกระดับเทคโนโลยี “การตั้งสูตรส่วนผสมของผลิตภัณฑ์” ด้วยความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของสารเคมีวัตถุดิบเหล่านี้ บริษัทเราจะทำเทคโนโลยี “การตั้งสูตรส่วนผสมของผลิตภัณฑ์” นี้ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยากจะรับภาระในเรื่องการสร้างคุณภาพที่สามารถมีส่วนช่วยเหลือสังคม

Formulation