ประวัติความเป็นมา

Corporate History

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทและทิศทางของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาที่สำคัญ

1948
ตั้งบริษัท Marusho Industrial Co., Ltd.
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นไม่เหมือนใครโดยมีพื้นฐานมาจากการตั้งสูตรส่วนผสมของผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยี coating (ประมาณปี 1955 )
 • Slime-control agents
 • Epoxy resins สำหรับฉนวนไฟฟ้า
 • ฟิล์มสำหรับการออกแบบและการเขียนแบบ (drawing)/แผนภาพต้นฉบับลำดับที่สองของ diazo
bronz
1956
ตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย (laboratory) ที่ Adachi-Ku, Tokyo
1962

แยกห้องปฏิบัติการวิจัย (laboratory) ออกมาตั้งเป็นบริษัท Somar Manufacturing Co., Ltd.

 • ส่งเสริมเทคโนโลยีชั้นเลิศ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาวงการอุตสาหกรรม PCB (แผ่นวงจรพิมพ์) (ประมาณปี 1975)
 • Electron beam resists สำหรับ semiconductors
 • Resist ink สำหรับ PCB (แผ่นวงจรพิมพ์)
 • สารยึดแน่นสำหรับติดลงบนพื้นผิว
1984
ได้รวมบริษัท Somar Manufacturing Co., Ltd. เข้าด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท SOMAR Corporation
1985
ขึ้นทะเบียนในการค้าหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ (OVER THE COUNTER) กับสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Securities Dealers Association)
1988
เข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ในส่วนกระดานที่สอง
 • นำฟิล์มที่สามารถทำงานได้หลากหลายเข้าสู่ตลาด เพื่อสนองความต้องการที่มาพร้อมกับแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ (ประมาณปี 1989)
 • ฟิล์มสำหรับ ink-jet
 • Black film ที่ไม่สะท้อนแสงกลับสำหรับทัศนูปกรณ์ (optical instrument)
 • ฟิล์มยึดติดสำหรับกระบวนการผลิต FPC
1995
ได้รับ ISO 9001 ด้านคุณภาพ (ในปัจจุบัน ได้รับการปฏิบัติทุกบริษัท)
2001
โรงงาน Soka ได้รับ ISO 14001 ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ทำให้ธุรกิจ เช่น การพัฒนาร่วมกันของผลิตภัณฑ์ coating, การผลิตโดยการว่าจ้าง และ OEM เข้มแข็งขึ้น (ปี 2000 - 2002)
 • ฟิล์มยึดติดป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • Metal foil coating
 • ฟิล์มที่เกิดฟองร้อนสำหรับกระบวนการผลิตชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์
2006
จัดตั้งบริษัทสาขาที่ฮ่องกง: Somar Corporation (H.K.) Ltd.
2007
จัดตั้งบริษัทสาขาที่เมือง Zhuhai มณฑล Guangdong ประเทศจีน: บริษัท Somar Fine Chemicals (Zhuhai) Ltd.
2008
จัดตั้งบริษัทสาขาที่เมือง Sendai, จังหวัด Miyagi: บริษัท SOMATECH Corporation
จัดตั้งบริษัทสาขาที่ไต้หวัน (เมือง Chungho จังหวัด Taipei): Somar (Taiwan) Co., Ltd.
จัดตั้งบริษัทสาขาที่ประเทศไทย (กรุงเทพฯ): Siam Somar Co.,Ltd.
2010
เปิดสำนักงานที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน: Somar Fine Chemicals (Zhuhai) Ltd. Shanghai Branch
รวมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน และบริษัท SOMAR ที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นได้รับ ISO14001 ทุกบริษัท
2011
โรงงาน SiamSomar ชลบุรี (จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย) สร้างเสร็จ
2012
โรงงาน Taiwa (จังหวัด Miyagi) ของบริษัท SOMATECH Corporation สร้างเสร็จ
นำผลิตภัณฑ์ฟิล์ม hard coat ออกสู่ตลาด
corporate