สาส์นจากประธานบริษัท

Message from President
Aiming at the business development focusing on the next generation

บริษัท SOMAR ให้สารเคมีวัตถุดิบและวัตถุดิบของอาหารที่ได้จากธรรมชาติที่ดีเยี่ยม นอกเหนือจากนี้ยังให้เทคโนโลยี ข้อมูล และการบริการที่เกี่ยวข้อง แก่ชาวโลกอย่างกว้างขวาง และสนับสนุนสังคมผ่านทางการสร้างคุณค่าใหม่อย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1948 ไม่นานหลังจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างดีเยี่ยมของยุโรปและอเมริกาในเวลานั้นที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีวัตถุดิบให้กับวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และช่วยให้เกิดการพัฒนาของวงการอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ ทำกระดาษ และยังรวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีจำนวนมาก เพราะ "ความไว้วางใจ" ที่ได้รับจากทุกท่านที่ช่วยเหลือกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทเราเป็นอย่างมากจนถึงทุกวันนี้ และ "ความไว้วางใจ" นี้จึงได้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร "จิตวิญญาณที่อยากจะท้าทาย" และ "การใช้ภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์" เป็นอย่างมากในบริษัทเรา

อย่างไม่ต้องสงสัย ณ ขณะนี้ โลกกำลังเผชิญกับช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นับตั้งแต่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่พื้นที่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น ความรู้สึกเกี่ยวกับค่านิยมของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และลูกค้าหลักของบริษัทเราก็ได้สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ และเน้นที่จะมุ่งไปยังต่างประเทศมากขึ้นและมากขึ้น ในระหว่างที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังอยู่ในสภาวะที่เข้มงวดและมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ยาวนาน ในที่สุด เราก็เริ่มที่จะคาดหวังและให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อนโยบายทางเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล

เพื่อทำให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจเหล่านี้อย่างรวดเร็วต่อและตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหม่ บริษัทเราใช้พยายามอย่างหนักในการปฏิรูปภายในบริษัททุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมโดยผ่านกิจกรรมทางธุรกิจที่มีลักษณะการใช้วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดประโยชน์ของบริษัทเรา เราได้ใช้ฐานปฏิบัติการในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ไทย ที่ได้สร้างขึ้นมาจนถึงปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับเร่งการขยายตัวไปทั่วโลก ตอบสนองต่อการขยายตัวไปต่างประเทศของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ใช้พยายามอย่างหนักกับการเจริญเติบโตของตลาดเกิดใหม่

ตัวอย่างเช่น ไม่ต้องพึ่งพาเฉพาะการส่งออกจากญี่ปุ่น ควรวางแผนตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายอย่างถูกต้อง และสร้างระบบนำผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาในต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศอย่างรวดเร็ว ไม่ให้มีเฉพาะแต่ในต่างประเทศ และภายในประเทศ ก็พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีจนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากนี้ พยายามผลักดันวิธีดำเนินการ เช่น ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาให้มีความก้าวหน้าอย่างกระตือรือร้นให้มากยิ่งขึ้น ทำงานด้วยความตั้งใจจริงเกี่ยวกับสาขาวิชาใหม่ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงที่มีประโยช์ต่อเครือข่ายการขนส่งยุคถัดไป และการแพทย์ขั้นสูง และเกี่ยวกับเทคโนโลยียุคถัดไปอย่างกล้าหาญต่อไป

โชคดีที่บริษัทเรามีลักษณะไม่เหมือนใคร โดยรวมการทำหน้าที่ 2 อย่างคือ "การทำหน้าที่ทางการค้า" และ "การทำหน้าที่ผู้ผลิต" เข้าด้วยกัน เหนือสิ่งอื่นใดเราเอาใจใส่ "ข้อมูล" ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อกิจกรรมทางธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลือสังคม จากนี้ไป เราจะใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดของบริษัทเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่หยุดอยู่กับที่ ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และพร้อมแล้วที่จะเริ่มงานในสาขาวิชาใหม่

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดียิ่งและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง