ข่าวสาร, ข้อความ

Messages

ข่าวสาร, ข้อความ

บริษัท SOMAR ใช้ความพยายามอย่างแข็งขันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่คนรุ่นต่อไป และได้เสนอสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

และตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ในมุมมองของตลาดโลกอยู่เสมอ และได้สร้างเทคโนโลยีพื้นฐานที่มีความครอบคลุมหลากหลาย เช่น วงการอุตสาหกรรมการออกแบบ การถ่ายสำเนา การโฆษณา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า รถยนต์ เยื่อกระดาษ

ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีพื้นฐานเหล่านี้ บริษัทเรามีบทบาทเป็น "ผู้ให้ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี" ในหลายสาขาวิชา เช่น ฟิล์มที่มีสมรรถภาพสูง, วัสดุอิเล็กทรอนิกส์, fine chemicals ด้วยการพัฒนาสารเคมีวัตถุดิบที่ซับซ้อนและ macromolecule synthesis ที่ทำให้เกิดการนำไปใช้งานในด้านใหม่ๆ

นอกจากนี้ การวิจัยและพัฒนาของบริษัท SOMAR ยังให้ข้อเสนอที่มีหลากหลายด้านต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และทำให้สารเคมีวัตถุดิบเหล่านี้กลมกลืนกันกับระบบ และมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถมีส่วนช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ

R&D image

กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา